เปิดใจ

แพลตฟอร์มเรียนรู้ออนไลน์ ฟรี!

เครื่องมือที่จะช่วยให้คุณครู และครอบครัวสามารถจัดการกับ พฤติกรรมวัยรุ่นด้วยจิตวิทยาเชิงบวกผ่าน 24-character strengths ได้ง่ายกว่าที่เคย

ปรับใจ

แพลตฟอร์มที่จะมอบเรื่องราวบันดาลใจให้กับเด็กๆเพื่อนำไปเป็นตัวอย่างในการสร้างอุปนิสัยเชิงบวกให้แก่ตัวเอง

Our Proud Partners

LIFE EDUCATION Thailand

บริษัทอันดับ 1 ของประเทศไทยที่ทำเรื่องจิตวิทยาเชิงบวกกับโรงเรียนกว่า 100 โรงเรียน

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู

Education disruption

ร่วมวาดแผนการศึกษาแห่งโลกอนาคตสำหรับคนไทย ปรับตัวอย่างไรให้ทันกับความ เปลี่ยนแปลง ลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มคุณภาพทางการศึกษาของไทย

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

AWS EdStart Program

Thailand Development Research Institute (TDRI)

Makemoremove

KID DEE TV


ความเชี่ยวชาญของเรา

เราคือทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่พัฒนาเรื่องของจิตวิทยาเชิงบวกอย่างจริงจัง เพื่อช่วยครู และผู้ปกครอง
โดยนำเรื่องของจิตวิทยาเชิงบวกไปใช้ในครอบครัว ในโรงเรียน ผ่านแพลตฟอร์มที่เราพัฒนาขึ้นมาอย่าง
เปิดใจ และปรับใจ

Praise for Mindset Maker

รางวัลสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ดปี 2563

รางวัลประเภทสื่อดิจิทัลแพลตฟอร์มเปิดใจ

Education disruption hackathon 2020

By กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา