Humor ​​ - ความมีอารมณ์ขัน​

คนที่มีอุปนิสัยที่เป็นจุดแข็งด้านความมีอารมณ์ขันและความสนุกสนาน คือคนที่ให้ความสำคัญกับการทำให้ผู้อื่นเกิดรอยยิ้ม มองเห็นแง่มุมของเรื่องราวที่ทำให้เกิดความรู้สึกเชิงบวกและเพลิดเพลิน

ทักษะความมีอารมณ์ขันช่วยให้เราสามารถมองเห็นแง่มุมของเรื่องราวที่ทำให้เกิดความรู้สึกเชิงบวกและเพลิดเพลินได้แม้ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก มีความสามารถในการเย้าแหย่ เล่นมุก เล่าเรื่องตลกขบขันได้อย่างถูกจังหวะ ถูกช่วงเวลา ความมีอารมณ์ขันถือเป็นคุณลักษณะที่ต้องการเป็นอย่างมากในทุกสาขาอาชีพ เพราะช่วยให้ความรู้สึกที่ตึงเครียดสามารถผ่อนคลายลงได้ และเกิดความรู้สึกที่ดีต่อการฟัง การเรียนรู้สิ่งที่ผู้พูดกำลังสื่อสาร ซึ่งคนที่จะสามารถสร้างอารมณ์ขันที่ดีได้นั้นคือต้องมีจำเป็นต้องฝึกการมองเห็นถึงด้านสว่างของเหตุการณ์ หรือผู้คน ที่จะสามารถนำมาสะท้อนสู่ผู้คนได้อย่างถูกเรื่อง ถูกจังหวะ

การมีอารมณ์ขันที่มากเกินไปอาจจะถูกมองว่าเป็นคนไม่จริงจัง หรือสามารถทำให้คนอื่นเสื่อมเสียได้ถ้าเราใช้จุดบกพร่องของคนอื่นมาสร้างอารมณ์ขันให้กับตนเอง

คนที่ขาดอารมณ์ขัน มักจะดูเคร่งขรึมน่ากลัว ไม่สามารถหัวเราะหรือสร้างเสียงหัวเราะให้กับตนเองและผู้อื่นได้ อารมณ์ที่แสดงออกถึงเหมือนมีความขุ่นเคือง ดื้อดึง น่าเบื่อ ดูไม่เป็นมิตร ทำให้คนอื่นไม่อยากจะอยู่ใกล้ หรือพูดคุยด้วย ซึ่งการไม่มีอารมณ์ขันสามารถกระทบต่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นได้อย่างมาก