Virtue of Courage (คุณธรรมด้านความเข้มแข็ง กล้าหาญ)

จุดแข็งเชิงบวกที่อยู่ในกลุ่มคุณธรรมด้านนี้ จะเป็นจุดแข็งที่ให้ความสำคัญกับความมุ่งมั่นที่จะไปถึงเป้าหมาย และการเอาชนะอุปสรรค สามารถเอาชนะใจของตนเองในการเผชิญหน้ากับสิ่งที่ยากลำบาก รวมถึงมีความอดทนต่อแรงเสียดทานทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายในใจของตนเอง และปัจจัยที่มาจากสิ่งแวดล้อมภายนอก ​

ความกล้าหาญ

สามารถยืนหยัดเอาชนะความกลัวภายในจิตใจของตนเองได้ กล้าเผชิญหน้ากับความจริงความถูกต้องแม้สิ่งที่ทำจะเป็นการกระทำของคนส่วนน้อยก็ตาม
อ่านต่อ

ความซื่อสัตย์ ซื่อตรง

ความจริงต่างๆด้วยความซื่อตรงต่อความจริง และความรู้สึกของตนเอง รวมถึงเคารพในความแตกต่างของคนอื่น
อ่านต่อ

ความอดทน

สามารถจัดการกับสิ่งที่เริ่มต้นไว้ให้เสร็จสิ้น ไม่ว่าจะต้องเผชิญกับอุปสรรค หรือความน่าเบื่อมากแค่ไหนก็ตาม
อ่านต่อ

ความกระตือรือร้น

สามารถเติมเต็มความรู้สึกมีชีวิตชีวา ทั้งกับตัวเองและคนรอบตัวได้เป็นอย่างดี ซึ่งมักเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เรารู้สึกเพลิดเพลินในสิ่งที่ทำ
อ่านต่อ