ความเชี่ยวชาญของเรา

เราคือทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่พัฒนาเรื่องของจิตวิทยาเชิงบวกอย่างจริงจัง เพื่อช่วยครู และผู้ปกครอง โดยนำเรื่องของจิตวิทยาเชิงบวกไปใช้ในครอบครัว ในโรงเรียน ผ่านแพลตฟอร์มที่เราพัฒนาขึ้นมาอย่าง เปิดใจ และปรับใจ ​